23 Hotelarstwa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45         Cz 4Th-1/2 ObGozp
2 8:50- 9:35 4Ti-2/2 JęAnZa
Be 1Th-1/2 ObJeMi zp
1Tg-1/2 j.niemiecki
HW 4Th-2/2 j.angielski
Cz 4Th-1/2 ObGozp
3 9:40-10:25 Cz 4Th-2/2 ObGozp
3Th-1/2 j.niemiecki
Cz 1Th ObJeMi
Cz 1Th UswObHo
2Th-1/2 j.niemiecki
4 10:40-11:25 Cz 1Th-2/2 UswObHo zp
Ky 3Th geografia
Cz 4Th ObGo
Cz 1Th ObJeMi
Cz 2Th-2/2 PrHo
5 11:30-12:15 WK 1Te PDG
Ky 3Th geografia
Cz 4Th-2/2 ObGozp
DT 3Ti-1/2 j.angielski
Cz 2Th Z.Wych
6 12:20-13:05 Cz 4Th-1/2 ObGozp
Be 2Th UswObHo
Ły 4Tg-2/2 j.angielski
Ga 2Th religia
Be 4Th ReUsHo
7 13:20-14:05 Cz 4Th-2/2 ObGozp
Cz 2Th-2/2 PrHo
Ły 4Tg-2/2 j.angielski
Be 2Th-1/2 PrHo
Ky 1Tw geografia
8 14:10-14:55 Ku 2Te religia
Be 3Th ObGo
Be 1Th-2/2 ObGozp
Be 3Th-1/2 ReUsHo zp
CA 2Ti-1/2 PPrzeds
9 15:00-15:45 Cz 2Th-2/2 PrHo
  Be 2Th-1/2 ObJeMi zp
Be 3Th-1/2 ObGozp
 
10 15:50-16:35     Be 2Th-1/2 ObJeMi zp
   
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum